Mối sống được bao lâu?

Mối thợ và mối lính thường sống chỉ có một hoặc hai năm. Với điều kiện môi trường lý tưởng có thể giúp một số mối trên hai tuổi tiếp tục tồn tại.

moi-chua-34
Mối chúa thường là mối sống lâu đời nhất ở thuộc địa. Mối chúa Queens có thể sống được 25-50 tuổi, tùy thuộc vào các loài mối và điều kiện môi trường.

Mối cánh alates có tỷ lệ sống sót rất thấp. Khi họ rời khỏi thuộc địa, họ thường trở thành thức ăn cho các loài chim và loài kiến.

CÔNG TY DIỆT MỐI THÔNG TÍN HÀ NỘI

Share this post

Post Comment